Op vier momenten in het schooljaar staat Kunst is Dichterbij dan je Denkt op het programma. Hiervoor worden 32 thematische lesblokken ontwikkeld, bestaande uit kunstlessen voor alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Het bijzondere aan deze doorlopende leerlijn is dat de disciplines zijn gekoppeld aan thema’s die speciaal zijn geselecteerd voor de verschillende jaargroepen. Ook worden de leerdoelen per jaargroep beschreven. 

Uitgangspunt is dat theater en beeldende kunst een sterke en vanzelfsprekende plek krijgen binnen het onderwijs. Om dit te bereiken werken leerkrachten, kunstenaars en educatief medewerkers intensief samen.

“.. Kinderen spelenderwijs laten ontdekken dat kunst een deel is van je leven .. ”
Jephta Hermelink, BonteHond

We willen met ‘Kunst is Dichterbij dan je Denkt’ de relatie tussen leerlingen met kunstenaars en kunst uit Almere versterken. Kinderen spelenderwijs laten ontdekken dat kunst een deel is van je leven, van de straat en de stad waar je woont. - Jephta Hermelink, BonteHond

Opbouw van het lesprogramma

In ieder lesblok staat een bijzonder kunstwerk uit de culturele omgeving van Almere centraal. In de voorbereidende les leren leerlingen te kijken naar kunst en verwerven ze kennis over het kunstwerk, van de leerkracht en van elkaar. In de masterclass werkt een kunstenaar of theatermaker aan de verbeelding met de disciplines beeldend of theater. In de verwerkingsles reflecteren de leerlingen op eigen werk, het werk van medeleerlingen en dat van de kunstenaar.

Aansluiting regulier onderwijs

De leerlijn sluit op verschillende manieren aan bij het reguliere onderwijs. Alle lessen zijn digitaal en worden via het digibord in het klaslokaal gegeven. Tijdens het geven van de les maken de leerkrachten gebruik van het Direct Instructie Model. Ook vinden deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten van deelnemende scholen heel belangrijk en worden er verschillende trainingen speciaal voor de leerlijn ontwikkeld.

 

Uitgangspunten

Voor de kunstlessen zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  • Kunst en cultuur uit Almere en Flevoland staat centraal, het onderwijs is omgevingsgericht.
  • De disciplines beeldende kunst en theater worden multidisciplinair aangeboden.
  • Het filosofisch gesprek is onderdeel van iedere kunstles.
  • Leerlingen leren om te reflecteren op zichzelf en de eigen omgeving.