21 april 2015

Tussentijds evaluatierapport positief over 'Cultuureducatie met Kwaliteit'

De leerlijn Kunst is Dichterbij dan je Denkt die BonteHond samen ontwikkelt met het Almeerse onderwijs en culturele partnerinstellingen, wordt gesubsidieerd vanuit de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Afgelopen week verscheen over deze regeling het tussentijdse evaluatierapport. Het rapport is positief over voortzetting van de regeling en doet daarnaast verschillende aanbevelingen.

Eén van de aanbeveling luidt dat Pabo’s en kunstvakopleidingen beter betrokken moeten worden bij de programma’s. We zijn trots dat dit in Almere al volop gebeurd. KIDD en Windesheim Flevoland hebben namelijk samen het curriculum ontwikkeld voor het profiel Kunstzinnige Oriëntatie voor de Pabo. Deze zomer studeren de eerste studenten daar op af. Voor het volledige rapport zie: http://www.cultuurparticipatie.nl/nieuws/cultuur-als-basis-in-het-onderwijs.html

 Meer nieuws