19 mei 2015

Subsidie voor uitbreiding leerlijn Kunst is Dichterbij dan je Denkt naar VMBO is gehonoreerd!

Kunst is dichterbij dan je denkt+ (KIDD+) is een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor het vmbo in Almere, waarbij leerlingen cultuurwijs worden gemaakt via het aanbod van theater, beeldende kunst en muziek in hun eigen stad. Het doel van KIDD+ is het creëren van een doorgaande, verdiepende leerlijn cultuureducatie voor het vmbo, in samenwerking met Arte College Scholengemeenschap Echnaton Almere, Collage Almere, Schouwburg Almere en de Almeerse Scholengroep. KIDD+ wil cultuureducatie een steviger plek in het vmbo bezorgen en inhoudelijk verdiepen.

Het tweejarige programma leert jongeren wat kunst is en laat hen bovendien ontdekken dat kunst een deel is van het leven, van de stad en de straat waar ze wonen. New town Almere, bedacht aan de tekentafel en opgetrokken uit door mensen drooggemaakt land, is daarvoor een geweldige plek met theater en muziek in de stad, kunst in de openbare ruimte en architectuur van internationale allure. Gewoon op weg van huis naar school. Het programma wordt ingevuld met actueel kunstaanbod uit de stad en met bezoeken aan Almeerse culturele instellingen en kunstenaars.

KIDD+ is een initiatief van BonteHond, het jeugdtheatergezelschap van René Geerlings. Met KIDD+wil BonteHond de zeer succesvolle leerlijn, Kunst is dichterbij dan je denkt, doortrekken naar specifiek de eerste twee jaren van het vmbo. Dit omdat leerlingen in de onderbouw nog heel goed te motiveren zijn voor kunst, én om hen voor te bereiden op het landelijke vak CKV dat vanaf het derde jaar wordt gegeven. De eerste activiteiten starten vanaf volgend schooljaar.Meer nieuws