Theaterdocent

Theaterdocent Marlies Hasebos is al jaren aan het werk als zelfstandige/freelancer in de kunsteducatie. Ze geeft les in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en op jeugdtheaterscholen.  Marlies is ook werkzaam geweest als theatermaker en voelt grote affiniteit met het maken van theater als doel. 

Marlies verzorgt voor KIDD de masterclass 'Hier ben ik'. 

Visie:
"De ontwikkeling van het kind stimuleren door middel van verschillende uitdrukkingsvormen, zodat naast een cognitieve ontwikkeling ook de sociaal-emotionele, fysieke en creatieve ontwikkeling aandacht krijgt. "