Deze scholen doen allemaal mee aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt:

De 1000poot

Basisschool De 1000poot staat in de Almeerse wijk Muziekwijk Zuid. Op de 1000poot staat samenwerken centraal. Het motto van de school luidt: ‘School maken we samen!’ De nadruk ligt bij De 1000poot op de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt er tijd vrijgemaakt voor lessen cultuur, techniek en burgerschap.  

De 1000poot is één van de vijf Almeerse pilotscholen die mee doet aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt.

Betrokken ICC-er: Maarten Vogel

Het Meesterwerk

Op Het Meesterwerk wordt niet alleen les gegeven, er is ook een kinderopvang en peuterspeelzaal aanwezig. De school wil graag een ontmoetingsplaats zijn voor verschillende levensbeschouwingen, afkomsten en culturele achtergronden. Kinderen werken daarom veel met elkaar samen en de klassen bestaan uit leerlingen van verschillende leeftijden. Je vindt Het Meesterwerk in de Almeerse wijk Tussen de Vaarten Zuid.

Het Meesterwerk is één van de vijf pilotscholen die mee doet aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt.

Betrokken ICC-er: José Klaassen

De Heliotroop

De Heliotroop is sinds 2011 open en staat in de Kruidenwijk van Almere. De school wil haar leerlingen een brede basis meegeven zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. De Heliotroop besteedt daarom veel aandacht aan de combinatie van kunst, cultuur en erfgoed.

De Heliotroop is één van de vijf pilotscholen van Kunst is Dichterbij dan je Denkt.

Betrokken ICC-er: Linda Booy

Het Avontuur

Het Avontuur is een buurtschool voor de Almeerse Striphelden- en Sierradenbuurt. Structuur en duidelijkheid staat bij deze school voorop. Ook staan normen en waarden er hoog in het vaandel.

Het Avontuur is één van de vijf pilotscholen die mee doet aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt.

Betrokken ICC-er: Karin Cornelisse

De Europaschool

De Europaschool is gevestigd in een gloednieuw gebouw in de Almeerse Europawijk. Leerlingen van deze school maken in de klas naast de basisvakken, op verschillende manieren kennis met theater. Dit doen ze door te zingen, te dansen, muziek te maken en toneel te spelen. Op deze manier leren de leerlingen zichzelf presenteren en uitdrukking geven aan hun beleving en gevoelens.

De Europaschool is één van de vijf pilotscholen van Kunst is Dichterbij dan je Denkt.

Betrokken ICC-er: Trees Berkouwer

De Zevensprong

De Zevensprong is de openbare basisschool in Danswijk. De Zevensprong is ook een dans met zeven bewegingen oplopend in moeilijkheid. Voor basisschool De Zevensprong heeft het de betekenis van kinderen die binnen de basisschool zeven sprongen vooruit maken in hun ontwikkeling, voordat zij de school weer verlaten. School is niet de enige plek waar kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit. Door school, gezin en buurt samen te brengen, bouwt Openbare Brede Basisschool De Zevensprong aan een leefwereld waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen, samen met gezinsleden en buurtbewoners. Vanuit deze gedachte past Kunst is Dichterbij dan je Denkt heel goed bij deze school.

De Zevensprong doet vanaf september 2014 mee aan de Kunst is Dichterbij dan je Denkt

 

De Caleidoscoop

De Caleidoscoop is een brede basisschool die opvalt door de speciale aandacht voor sport en bewegen, het prettige schoolklimaat en de focus op uitstekend onderwijs. De school werkt nauw samen met de kinderopvang, het welzijnswerk en sporttennispark Joymere. Er worden op meerdere naschoolse momenten per week sportieve, creatieve en gezonde activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Dit alles gebeurt in en rond de school op het Walt Disneyplantsoen dat met zijn ruimte voor buitensport, schoolgebouw, buurtplein, peuterspeelzaal en opvangmogelijkheden een ideale plek voor kinderen is om te leren, spelen en recreëren.

De Caleidoscoop doet vanaf januari 2015 mee aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt

 

Het Spectrum

In de Regenboogbuurt staat openbare basisschool Het Spectrum. Leren, zelfstandigheidontwikkeling, duidelijke normen en waarden, samenwerken en zorg zijn de pijlers van de school, met taal als extra accent. De school vindt het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken. Ze proberen de kinderen op te voeden tot mensen die durven en in staat zijn om, liefst gezamenlijk, verantwoordelijkheden op zich te nemen en dus ook rekening te houden met anderen. 

Het Spectrum doet vanaf januari 2015 mee aan de leerlijn.

Montessori Cascade

Montessori basisschool Cascade staat in Almere Poort. Het is een kleine school die zich ten doel stelt om kinderen onderwijs op maat te bieden. Kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden werken in dezelfde klas aan hun eigen werk, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Cascade doet vanaf september 2015 mee aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt

De Pirouette

De Pirouette is een katholieke basisschool die is verbonden aan Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV). De school ziet het verblijf van kinderen op school als een mooie ontdekkingsreis. Een reis waarin de kinderen zich op sociaal-emotioneel, intellectueel, motorisch en werkhoudingsgebied ontwikkelen. Een Pirouette staat ook voor een steeds weer herhalende cyclus. Door opnieuw te proberen wordt er gestreefd naar persoonlijke eigenheid en bekwaamheid: weten, kunnen, durven, willen, geloven en zijn.

De Pirouette doet vanaf september 2015 mee aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt

De Omnibus

De Omnibus is een oecumenische basisschool in Muziekwijk die onderdeel uitmaakt van Stichting Prisma Almere. De school staat voor kleurrijk onderwijs voor ieder kind en vindt zijn inspiratie in de christelijke traditie. Binnen een goed leef- en werkklimaat leren kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar om te gaan en weten kinderen zich veilig en gezien binnen de Omnibus. De Omnibus is daarnaast een Dalton-school waarbij de principes vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken het uitgangspunt vormen.

De Omnibus doet vanaf september 2015 mee aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt

De Watertuin

De Watertuin is een school voor speciaal basisonderwijs. De school gaat er vanuit dat kinderen en volwassenen zich ontwikkelen als ze de mogelijkheid en het vertrouwen krijgen om succeservaringen op te doen. Ze waarderen de mogelijkheden van elk individu en willen die stimuleren en motiveren. De school streeft de maximale ontplooiing van een ieder. 

De Watertuin doet vanaf september 2015 mee aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt.