In de Regenboogbuurt staat openbare basisschool Het Spectrum. Leren, zelfstandigheidontwikkeling, duidelijke normen en waarden, samenwerken en zorg zijn de pijlers van de school, met taal als extra accent. De school vindt het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken. Ze proberen de kinderen op te voeden tot mensen die durven en in staat zijn om, liefst gezamenlijk, verantwoordelijkheden op zich te nemen en dus ook rekening te houden met anderen.

Het Spectrum doet vanaf januari 2015 mee aan de leerlijn.