De Watertuin is een school voor speciaal basisonderwijs. De school gaat er vanuit dat kinderen en volwassenen zich ontwikkelen als ze de mogelijkheid en het vertrouwen krijgen om succeservaringen op te doen. Ze waarderen de mogelijkheden van elk individu en willen die stimuleren en motiveren. De school streeft naar ieders maximale ontplooiing.

De Watertuin doet vanaf september 2015 mee aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt.