De Achtbaan is een openbare basisschool in met kleine groepen waar leerkrachten, ouders en leerlingen respectvol samenwerken. Bij basisschool de Achtbaan ligt de nadruk op persoonlijke aandacht, talentontwikkeling en creativiteit in een gezonde schoolomgeving. Samen met ICC-er Anil Toewar wordt KIDD op de Achtbaan uitgevoerd.

Naast KIDD geven de leerkrachten muziek, dans, tekenen, handvaardigheid en drama. Iedere zes weken wordt een thema behandelt die wordt afgesloten met een presentatie.