Letterland is als openbare school toegankelijk voor iedereen en wil kinderen  opleiden tot de ondernemende, oplossingsgerichte en actieve volwassenen van de toekomst! De school kijkt heel goed naar de ontwikkeling en kwaliteiten van de leerlingen. Leren is meer dan het onthouden van feiten. Volgens deze school hebben leerlingen pas ├Ęcht geleerd wanneer zij de door hen verworven nieuwe kennis in verschillende contexten kunnen oproepen en gebruiken. Sinds september 2016 doet de school mee met KIDD. Laura Arts en Arjanne van Beem zijn de ICC-ers van de school.