De Polderhof is een openbare school en is toegankelijk voor alle kinderen: er wordt geen onderscheid gemaakt naar geloof, ras, politieke overtuiging of sociaal-maatschappelijke positie van ouders. Ontwikkelen, leren verantwoordelijkheid dragen, zelfstandigheid, samenwerken en zorg voor elkaar, dragen bij aan een respectvolle omgang met elkaar. Zo bouwt de Polderhof en de leerlingen samen aan een wereld waarin er verdraagzaamheid en respect is voor iedereen. Joke Boerland en Trees Berkouwer zijn de twee ICC-ers van de school.