PRO Almere is een school voor praktijkonderwijs. Leerlingen leren er door te doen in plaats van uit theoretische boeken. De klassen zijn klein en er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. PRO Almere heeft drie locaties. Samen met de vakgroep beeldende vorming is er met KIDD een ontwikkeltraject gestart in schooljaar 2018-2019. In co-creatie wordt er geinspireerd op KIDD-lessen, op maat een programma ontwikkeld dat aansluit bij de leerlingen van PRO Almere. Op deze manier hoopt de vakgroep dat kunst- en cultuureducatie een stevigere plek in het curriculum van de school krijgt. Peggy van Amerongen  is het contactpersoon voor KIDD.