'Samen op weg naar jouw toekomst!', dat is de missie van basisschool De Compositie. Gedurende 8 jaren ontwikkelen kinderen verschillende vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld rekenen, lezen, taal, zingen, sporten. Ook aan de 21ste eeuwse vaardigheden wordt aandacht besteedt en zijn verbonden met het totale onderwijsprogramma van De Compositie. Vanaf september 2018 doet de school mee met KIDD.