De Bommelstein is een Daltonschool en hun onderwijs wordt gekenmerkt door 5 principes: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.Sinds vorig schooljaar heeft de school naast de eerstgenoemde 3 principes het reflecteren een belangrijke plaats gegeven. Om tot reflecteren te komen moet er een proces zijn van evalueren ( alternatieven kiezen-uitproberen-handelen/ervaring-terugblikken-bewustwording van essentiele aspecten). Niet alleen de leerlingen reflecteren, ook de leerkracht. 

Sinds schooljaar 2018-2019 doet De Bommelstein mee met KIDD. De school heeft ervoor gekozen om actief aan de slag te gaan met het (digitale) portfolio. Iedere leerling heeft een eigen portfolio, dat na ieder lesblok groeit.