Aurora is een basisschool in Almere-Buiten. Er is extra aandacht voor bewegen en sport. Ook biedt de school extra onderwijs aan voor meer- en hoogbegaafde kinderen in het Talentenlab. Met KIDD wordt invulling gegeven aan kunst- en cultuuronderwijs op school. ICC-er Stefanie Kruithof is vanuit de school het aanspreekpunt voor KIDD.