De Vuurvogel - voorheen De Duizendpoot - doet vanaf het allereerste begin mee aan KIDD. Het is een van de pilotscholen die input heeft gegeven bij de ontwikkeling van de lessen. Sinds een fusie in 2017 gaat de school verder als De Vuurvogel. Op De Vuurvogel wordt de kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Naast veel aandacht voor de basisvakken wordt het lesaanbod levendig gemaakt door beeldende kunst en de podiumkunsten. Deelname aan KIDD is een van de vele manieren waarop hier invulling aan wordt gegeven.