Omgevingsgericht

Via het digitale lesboek wordt de culturele omgeving naar het klaslokaal gehaald. Daarnaast werken de leerlingen rondom de school en de eigen omgeving aan creatieve denk- en doe-opdrachten. Op die manier leren leerlingen hun eigen leefomgeving op een actieve en creatieve manier kennen. 

Het omgevingsgericht onderwijs begint in de onderbouw in de eigen omgeving van de school, breidt zich in de middenbouw uit via de wijk en in de bovenbouw naar de stad, tot de Provincie Flevoland. Met de groei van de persoonlijke ontwikkeling groeit de omgeving letterlijk mee.

Multidisciplinair

Gedurende de acht jaren van de basisschool staan de disciplines beeldende kunst en theater centraal in de leerlijn. Deze kunstdisciplines hebben raakvlakken en worden in combinatie met andere disciplines multidisciplinair aangeboden. Er worden cross-overs gemaakt met muziek, dans, multimedia, archeologie, architectuur en cultureel erfgoed.

Filosofisch gesprek

Het filosofisch gesprek is onderdeel van iedere kunstles. Door te filosoferen leren leerlingen vragen te formuleren en om te reflecteren over verschillende onderwerpen, thema’s en de maatschappij. Het stimuleert het kritisch denkvermogen en leert de leerlingen na te denken over zichzelf en de omgeving.

Reflectie

Door Kunst is Dichterbij dan je Denkt leren kinderen van jongs af aan om te reflecteren vanuit een culturele omgeving en ontdekken ze dat kunst dichtbij is. Als ze ouder zijn begrijpen ze de zeggingskracht van kunst en kunnen ze een link maken tussen zichzelf, kunst en de maatschappij.

Aan het einde van de basisschool komt in groep 8 alles samen. De leerlingen gaan als kunstenaars aan de slag en reflecteren vanuit het thema Jouw stad als decor op hun eigen stad, Almere. Alles wat ze in de leerlijn hebben geleerd komt in een overzichtstentoonstelling samen. Door middel van beeldende installaties en theatrale performances blikken ze terug op Kunst is Dichterbij dan je Denkt.