De Pirouette is een katholieke basisschool die is verbonden aan Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV). De school ziet het verblijf van kinderen op school als een mooie ontdekkingsreis. Een reis waarin de kinderen zich op sociaal-emotioneel, intellectueel, motorisch en werkhoudingsgebied ontwikkelen. Een Pirouette staat ook voor een steeds weer herhalende cyclus. Door opnieuw te proberen wordt er gestreefd naar persoonlijke eigenheid en bekwaamheid: weten, kunnen, durven, willen, geloven en zijn.

De Pirouette doet vanaf september 2015 mee aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt met Debby de Haas als ICC-er.