Delta is de vierde letter van het Griekse alfabet en de hoofdletter heeft de vorm van een driehoek. De Delta is een basisschool waarin leerlingen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan volgens met elkaar afgesproken omgangsregels, die gebaseerd zijn op gangbare waarden en normen. De Delta doet sinds september 2017 mee aan KIDD, omdat de school het belangrijk vindt dat kinderen al jong in aanraking komen met kunst en cultuur. Het contactpersoon van KIDD op de Compositie is ICC-er Katinka Hoogeman.