Kunst is dichterbij dan je denkt

KIDD is een doorlopende leerlijn kunst en cultuur waarbij leerlingen van groep 1 tot en met 8 op een creatieve manier kennismaken met kunst uit Almere en Flevoland. Het lesprogramma bestaat uit verschillende lesblokken waarbinnen kunst en onderwijs samenwerken. Met als doel dat scholen hun eigen cultuuronderwijs vormgeven en het een structurele plek inneemt in het curriculum. 

Cultuureducatie verdient net als alle andere vakken op school een plek in de kast. Daarom is KIDD een lesmethode voor op het digibord mét een tastbaar portfolio en reflectiewerkboek. Met DIM-modellen geven leerkrachten zelf inspirerende digitale lessen. Voor de excursies werkt KIDD samen met culturele instellingen uit de stad. Aansluitend bij hun programma's en voorstellingen worden leerlingen voorbereid met een lesbrief.